Online radionice i mentorska podrška ličnog i profesionalnog razvoja

Putem ovog projekta 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗶š𝗲𝗺𝗼 𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗻𝗮 𝗿𝗲š𝗲𝗻𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗼𝗹𝗷š𝗮𝗻𝗼 𝘇𝗮𝗽𝗼š𝗹𝗷𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵 𝗶𝘇 𝗼𝘀𝗲𝘁𝗹𝗷𝗶𝘃𝗶𝗵 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮 𝗶 𝗽𝗼𝗱𝗶ž𝗲𝗺𝗼 𝘀𝘃𝗲𝘀𝘁 𝗷𝗮𝘃𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗶 𝘇𝗮𝗽𝗼š𝗹𝗷𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗶𝘀𝘁𝗶𝗵.

Takođe, 𝗽𝗼𝘃𝗲ć𝗮𝘃𝗮𝗺𝗼 𝗯𝗿𝗼𝗷 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵 𝗸𝗼𝗷𝗶 𝗶𝗺𝗮𝗷𝘂 𝗿𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗻𝗲 𝘃𝗲š𝘁𝗶𝗻𝗲 𝗶 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮 𝘇𝗮 (𝘀𝗮𝗺𝗼)𝘇𝗮𝗽𝗼š𝗹𝗷𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲, 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗼𝗷𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝗱𝘂𝘇𝗲𝘁𝗻𝗶š𝘁𝘃𝗼, realizujući kreativan online program (radionice & mentorsku podršku)…

Teme 6 radionica:

👉 𝗣𝗼𝗸𝗿𝗲𝗻𝗶 𝘀𝗲, (𝗣𝗥𝗢)𝗻𝗮đ𝗶 𝘀𝗲 – gejmifikacija, učenje kroz igru 26.01.
👉 𝗢𝘁𝗸𝗹𝗷𝘂č𝗮𝗷 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗷𝗮𝗹𝗲 31.01.
👉 𝗣𝗿𝗲𝗱𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗲 𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗷 𝗵𝗼𝗯𝗶 uz kreativne alatke Points Of You 02.02.
👉 𝗘𝗳𝗶𝗸𝗮𝘀𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝗰𝗶𝗷𝗮 𝗶 𝗶𝘇𝗴𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷a 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗶𝗵 𝗼𝗱𝗻𝗼𝘀𝗮 𝘀𝗮 𝗱𝗿𝘂𝗴𝗶𝗺𝗮 07.02.
👉 𝗘𝗺𝗼𝗰𝗶𝗷𝗲 𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗻𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃𝗹𝗷𝗲 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵  09.02.
👉 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗶𝗷𝘀𝗸𝗼 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 16.02.

Sve online 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗼č𝗶𝗻𝗷𝘂 𝘂 𝟭𝟵:𝟬𝟬

𝙐č𝙚šć𝙚 𝙪 𝙤𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙪 𝙨𝙚 𝙣𝙚 𝙣𝙖𝙥𝙡𝙖ć𝙪𝙟𝙚.

𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗔 𝗽𝘂𝘁𝗲𝗺 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗟𝗜𝗡𝗞 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT6yIhe1sfLX37OG-TLmrci09oBxfGZDMGnwmehMRCf6tqCw/viewform

Projekat „Osnaživanje i uključivanje mladih iz osetljivih grupa socijalnim preduzetništvom“ sprovodi Novosadski edukativni centar u partnerstvu sa Centrom za razvoj preduzetničkog ekosistema.

Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Preuzeto sa: nec.rs