mentorska podrška

EdukacijaIzdvajamo

Online radionice i mentorska podrška ličnog i profesionalnog razvoja

Putem ovog projekta 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗶š𝗲𝗺𝗼 𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗻𝗮 𝗿𝗲š𝗲𝗻𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗼𝗹𝗷š𝗮𝗻𝗼 𝘇𝗮𝗽𝗼š𝗹𝗷𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵 𝗶𝘇 𝗼𝘀𝗲𝘁𝗹𝗷𝗶𝘃𝗶𝗵 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮 𝗶 𝗽𝗼𝗱𝗶ž𝗲𝗺𝗼 𝘀𝘃𝗲𝘀𝘁 𝗷𝗮𝘃𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗶

Read More