Dom omladine

Dom omladine je gradski prostor koji koriste omladinske organizacije i udruženja.

U Domu, površine od oko 1.300 m2 provode se aktivnosti na tri hola od čega hol 1 ima izrađen galerijski zid pogodan za sve vrste izložbi, hol 2 je prihvatljiv za razne oblike aktivnosti zbog svoje komunikacije sa svim dijelovima objekta kao i hol 3 koji u svojoj konfiguraciji ima i malu binu pogodnu za razne oblike individualnog izražavanja.

Zatvorene prostorije sačinjavaju salu amfiteatra opremljenu sa 145 sjedišta i binom veličine oko 30m2 i bekstejdž prostorom veličine od oko 80m2, internet salu i staklenac sa lako pokretljivim namještajem koji se oblikuje po potrebi zadane aktivnosti, kapaciteta od oko 30 učesnika.

Ovakva multifunkcionalnost prostora Doma omladine, pogoduje za provođenje cijele lepeze aktivnosti kao što su: festivali, izložbe, sajmovi, konferencije, javne tribine, projekcije filmova, pozorišne predstave, razne promocije, sportsko-rekreativne aktivnosti i slično.“

Svi koji žele da realizuju svoje redovne ili periodične aktivnosti u Domu omladine, a imaju pravo na korištenje prostora po osnovu registracije, trebaju samo da upute zahtjev Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport (samostalnom stručnom saradniku-upravniku Doma omladine) u pisanoj formi ili na obrascu koji je dostupan na ovom sajtu. Za registrovane omladinske organizacije, najava redovnih aktivnosti tokom narednog mjeseca moguća je i elektronskim putem.

Kontakt-upravnik
Kontakt: Željko Obradović, samostalni stručni saradnik – upravnik Doma omladine
Adresa: ul. Đure Daničića broj 1, 78000 Banja Luka
Tel: 051/215-315
E-mail: zeljko.obradovic@banjaluka.rs.ba

Obrazac za rezervaciju prostora u Domu omladine

Raspored prostorija u Domu omladine

Kalendar aktivnosti u Domu omladine