Organizacije

U Omladinski registar Grada Banja Luka upisano je do marta 2018. godine ukupno 30 organizacija.

Omladinske organizacije

 • DEBATNI KLUB PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „SVIJEST MLADIH“ BANJALUKA
 • UDRUŽENJE „SEMPER-SERVIS ZA MEDIJSKU I PROFESIONALNU EDUKACIJU I RAZVOJ“
 • MODNO UDRUŽENJE GRAĐANA „ART FASHION MODEL AGENCY“
 • CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE
 • ODRED IZVIĐAČA „22. APRIL“ BANJA LUKA
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „STUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI“ – „SOBL“
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „HARFA“ BANJA LUKA
 • FERIJALNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE
 • SRPSKO KULTURNO KOLO „DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ“ BANJA LUKA
 • OMLADINSKA ORGANIZACIJA „ZAUVJEK MLAD“ BANJA LUKA
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „STUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA BANJALUKA“
 • AEGEE BANJA LUKA – EVROPSKI STUDENTSKI FORUM BL
 • UDRUŽENJE GRAĐANA MREŽA NOVIH IDEJA
 • KLUB STUDENATA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA BANJA LUKA
 • UDRUŽENJE „AGENCIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU CEREBRA“
 • UNIJA STUDENATA REPUBLIKE SRPSKE
 • UDRUŽENJE ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA RADI STRUČNE PRAKSE IAESTE BOSNE I HERCEGOVINE
 • STUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA BANJA LUKA
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „SLOBODA“
 • STUDENTSKA ORGANIZACIJA MAŠINSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI

Organizacije za mlade

 • UDRUŽENJE GRAĐANA „ZDRAVO DA STE“
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „PERPETUUM MOBILE –INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH I ZAJEDNICE“
 • UDRUŽENJE „NOVA GENERACIJA“
 • UDRUŽENJE GRAĐANA „NOVA VAROŠ“ BANJA LUKA
 • OMLADINSKI KOMUNIKATIVNI CENTAR BANJA LUKA
 • DRUŠTVO SRPSKO-RUSKOG PRIJATELJSTVA “BRATSTVO”
 • ASOCIJACIJA ZA PRODUKCIJU KRATKOMET. I DUGOMET. FILMOVA I UNAPREĐENJE
 • LIKOVNE UMJETNOSTI „DOGMA ARTS“ BL
 • UDRUŽENJE GRAĐANA “MUZIČKA GRUPA ALEXANDRIJA”

Omladinski savjet

 • „SAVJET OMLADINSKIH ORGANIZACIJA BANJA LUKA“

PERPETUUM MOBILE – INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH I ZAJEDNICE
Ravnogorska 5, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 303 310
E-mail: perpetuum-mobile@blic.net
Web: www.pm.rs.ba
Facebook: www.facebook.com/perpetuummobilebl
Instagram: www.instagram.com/perpetuummobilebl
YouTube: www.youtube.com/user/PerpetuumMobileBL
Twitter: www.twitter.com/PerpetuumBL
LinkedIn: www.linkedin.com/company/perpetuum-mobile—center-for-youth-and-community-development


ZDRAVO DA STE – OMLADINSKI CENTAR
Dr. Mladena Stojanovića 10, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 218 363
E-mail: info@zdravodaste.org
oc@zdravodaste.org
Web: www.zdravodaste.org
Facebook: www.facebook.com/zds.centar
Instagram: www.instagram.com/zdravodaste
YouTube: www.youtube.com/channel/UCdmjPC3G34u2Xrcr_F6OQ8A


IN FONDACIJA – FONDACIJA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE INKLUZIJE DJECE I MLADIH U BIH
Srđe Zlopogleđe 37, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 464 460
E-mail: info@infondacija.org
Web: www.infondacija.org
Facebook: www.facebook.com/infondacija
Instagram: www.instagram.com/infondacija


HUMANITARNA ORGANIZACIJA GENESIS PROJECT
Kalemegdanska 20, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 461 477
E-mail: genesis@blic.net
Web: www.genesisbl.org
Facebook: www.facebook.com/GenesisProjectBL
Instagram: www.instagram.com/genesisprojectbl
YouTube: www.youtube.com/c/GenesisProjectBanjaluka
Twitter: www.twitter.com/genesisproject5
LinkedIn: www.linkedin.com/company/genesisprojectbl


UDRUŽENJE “NOVA GENERACIJA”
Njegoševa 23, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 923 270
E-mail: info@novageneracija.org
Web: www.novageneracija.org
Facebook: www.facebook.com/udruzenjenovageneracija
YouTube: www.youtube.com/channel/UC8KQK2ac51mbnudJYvIT0rQ
Twitter: twitter.com/GeneracijaNova
LinkedIn: www.linkedin.com/company/udruzenje-nova-generacija


AGENCIJA ZA RAZVOJ I SARADNJU CEREBRA
Gavre Vučkovića 2, 78000 Banja Luka
Telefon: 066 811 188
E-mail: ik.cerebra@gmail.com
Web: www.cerebra-ngo.com
Facebook: www.facebook.com/cerebrango
Instagram: www.instragram.com/cerebrango
YouTube: www.youtube.com/channel/UCY2nDgfXzhI6eBkn4tka3lw
Twitter: www.twitter.com/cerebrango
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cerebrango


PRONI – CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ
Đure Daničića 1, 78000 Banja Luka
Telefon: 066 883 663
E-mail: dejan-radjen@live.com
Web: www.proni.ba
Facebook: www.facebook.com/proniyouth
Instagram: instagram.com/proniyouth
YouTube: www.youtube.com/channel/UCPwpWMjx1XEy6tV7zA3VSLg
Twitter: twitter.com/pronibih
LinkedIn: www.linkedin.com/company/proni


CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE CERK
Banja Luka
E-mail: kontakt@cerk.info
Web: www.cerk.info
Facebook: www.facebook.com/karijera
Instagram: www.instagram.com/cerkbanjaluka
Twitter: www.twitter.com/cerkbl
LinkedIn: www.linkedin.com/company/centar-za-razvoj-karijere-cerk-


CENTAR ZA SOCIO-EKOLOŠKI RAZVOJ – CESER
E-mail: niu.ceser@gmail.com
Web: www.ceser.net
Facebook: www.facebook.com/pg/CeSERinfo/posts
Instagram: www.instagram.com/ceser_info


AIESEC U BIH
Banja Luka
E-mail: info@aiesec.ba
Web: www.aiesec.ba
Facebook: www.facebook.com/AIESECglobal
Instagram: www.instagram.com/aiesec.bih
Twitter: www.twitter.com/aiesec_bih
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aiesec-bosnia-and-herzegovina


HELSINŠKI PARLAMENT GRAĐANA
Bana Lazarevića 21, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 432 750
065 615 535
E-mail: hcabl@blic.net
Web: www.hcabl.org
Facebook: www.facebook.com/hCaBL
Instagram: www.instagram.com/hca.bl
YouTube: www.youtube.com/channel/UCyJ8AHc2UanfgrK_qs-G0Pg/videos
Twitter: www.twitter.com/hCaBL


UDRUŽENJE GRAĐANA “OŠTRA NULA”
Petra Kočića 3, 78000 Banja Luka
Telefon: 066 586 596
E-mail: milica.pralica@ostranula.org
melani.isovic@ostranula.org
Web: www.ostranula.org
Facebook: www.facebook.com/Ostra0
Instagram: www.instagram.com/ostra_nula
Twitter: www.twitter.com/ostranula
LinkedIn: www.linkedin.com/in/o%C5%A1tra-nula-42221337


UDRUŽENJE “KOZARA ULTRA TRAIL” (KUT)
Vojvode Živojina Mišića 47, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 822 462
E-mail: info@alfatrail.net
Facebook: www.facebook.com/alfatrail.net
Instagram: www.instagram.com/alfa_trail
YouTube: www.youtube.com/channel/UCZrE9Z3ZzzUXG6pPrZt8Cng
Twitter: www.twitter.com/kozaratrail


ODRED IZVIĐAČA “22. APRIL”
Braće Čubrilovića bb, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 624 151
E-mail: info@22april.org
oi22april@spinter.net
Web: www.22april.org
Facebook: www.facebook.com/oidvadesetdrugiapril
Instagram: www.instagram.com/odredizvidjaca.22april


FONDACIJA AGORA – ACTION FOR GROWTH AND OPPORTUNITY REBUILD ASSOCIATION
Stevana Musića 38, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 003 876
E-mail: office@fondacijaagora.com
Facebook: www.facebook.com/fondacijaAgora
Instagram: www.instagram.com/fondacija_agora
LinkedIn: www.linkedin.com/company/agorafoundation


CRVENI KRST – GRADSKA ORGANIZACIJA BANJA LUKA
Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 301 065
E-mail: gock-banjaluka@blic.net
Web: www.crvenikrstbanjaluka.org
Facebook: www.facebook.com/crvenikrstbanjaluka
Instagram: www.instagram.com/crvenikrst_banjaluka


UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA I LICA SA INVLALIDITETOM „MOJA LUKA”
Dositeja Obradovića 1 i Jug Bogdana 4 (dnevni centar), 78000 Banja Luka
Telefon: 051 220 890; 065 517 662; 051 465 309 (dnevni centar)
E-mail: www.mojaluka.org
dcentar@mojaluka.org
Web: www.mojaluka.org
Facebook: www.facebook.com/pg/mojaluka.org


UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA SA AUTIZMOM „DJECA SVJETLOSTI“
Jug Bogdana 6, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 961 940
E-mail: djecasvjetlosti@gmail.com
Web: http://djecasvjetlosti.org/
Facebook: www.facebook.com/Djeca-Svjetlosti-1655208908060566/


CENTAR ZA PODRŠKU PORODICAMA DJECE I OSOBA SA POTEŠKOĆAMA “DAJTE NAM ŠANSU – ZVJEZDICE
Moslovačka 11 i Đure Đakovića 20 (servisni centar), 78000 Banja Luka
Telefon: 066 586 826
E-mail: dns.zvjezdice@hotmail.com
zeljkaperisic@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/dajtenamsansuzvjezdice


UDRUŽENJE OMLADINE SA INVALIDITETOM „INFOPART“
Srđe Zlopogleđe 55, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 587 190
E-mail: infopart@gmail.com
Web: www.ngometa.com/BA/Banja-Luka/1006883296016405/InfoPart-Mladi-Sa-Invaliditetom
Facebook: www.facebook.com/InfoPart.Banjaluka.mladisainvaliditetom


UDRUŽENJE MLADIH EKONOMISTA REPUBLIKE SRPSKE
Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 370 750
E-mail: info@umek-rs.com
Web: www.umek-rs.com
Facebook: www.facebook.com/udruzenjemladihekonomista
Instagram: www.instagram.com/umek_rs


IAESTE BiH
Majke Jugovića 1, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 258 056
E-mail: iaestebih@gmail.com
Web: www.iaeste.ba
Facebook: www.facebook.com/iaeste.banjaluka
Instagram: www.instagram.com/iaestelcbanjaluka
YouTube: www.youtube.com/channel/UCZiq2HghFpco-pZBNF4ixTw
Twitter: www.twitter.com/iaestebih
LinkedIn: www.linkedin.com/in/iaeste-bosnia-and-herzegovina-46130117b


DEBATNI KLUB “ALKIBIJAD” PRAVNOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
E-mail: dk.alkibijad@pf.unibl.org
irena.radic@pf.unibl.org
Web: www.pf.unibl.org/debatni-klub
Facebook: www.facebook.com/Debatni.klub.Alkibijad
Instagram: www.instagram.com/debatni_klub_alkibijad


SAMSIC – KOMITET ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA MEDICINE
Bulevar vojvode Petra Borojevića 1A, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 866 390
E-mail: samsic-bh-republic-of-srpska@ifmsa.org
Web: www.samsic.org
Facebook: www.facebook.com/samsic.info
Instagram: www.instagram.com/samsic_ifmsa_banjaluka


SAVEZ STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 322 790
E-mail: ssffbl2012@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/savezstudenatafilozofskog
Instagram: www.instagram.com/ssff_bl


STUDENTSKI SAVEZ PRAVNOG FAKULTETA (SSPF)
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 339 010
E-mail: studentski.savez@student.pf.unibl.org
Web: www.pf.unibl.org/sspf/
Facebook: www.facebook.com/pravobl.sspf
Instagram: www.instagram.com/ssavez.pravnifakultetbl


STUDENTSKA ORGANIZACIJA PRAVNOG FAKULTETA BANJALUKA
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka
E-mail: sopfbl@gmail.com
Web: www.pf.unibl.org/sopfbl
Facebook: www.facebook.com


SAVEZ STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
Telefon: 064 44 17 788
E-mail: ssmf@student.med.unibl.org
Facebook: www.facebook.com/ssmfbl
Instagram: www.instagram.com/ssmf_bl


SAVEZ STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka
Telefon: 066 313 333
E-mail: ssef@ef.unibl.org
Facebook: www.facebook.com/savezstudenata.ekonomskogfakulteta.9
Instagram: www.instagram.com/ssef_bl


STUDENTSKA ORGANIZACIJA FILOLOŠKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Telefon: 06 815 998
E-mail: soffbanjaluka@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/SOFF17
Instagram: www.instagram.com/sofilfak


ORGANIZACIJA STUDENATA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 392 622
Facebook: www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Organizacija-Studenata-Poljoprivrednog-Fakulteta-355320221747736/
Instagram: www.instagram.com/ospf_bl


STUDENTSKA ORGANIZACIJA FPN BANJA LUKA
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 304 001
E-mail: sofpnbl@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sofpnbl
Instagram: www.instagram.com/sofpnbl


KLUB STUDENATA FPN
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 239 339
E-mail: klubstudenatafpn@yahoo.com
Web: www.smunbl.wixsite.com/ksfpn
Facebook: www.facebook.com/pages/category/Community-Service/Klub-Studenata-FPN-436279559883025
Instagram: www.instagram.com/klub_studenata_fpnSAVEZ STUDENATA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODOTSKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Petra Bojovića bb, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 664 141
E-mail: ssagf.bl@gmail.com
Web: https://aggf.unibl.org/sr-lat/studenti/savez-studenata-aggf
Facebook: www.facebook.com/savez.studenata.agf


STUDENTSKA ORGANIZACIJA MAŠINSKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75, 78000 Banjaluka
Telefon: 051 468 320 (lokal 49)
E-mail: info@stormbl.org
Facebook: www.facebook.com/stormbl
Instagram: www.instagram.com/storm_bl


SAVEZ STUDENATA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 434 354
E-mail: savez.studenata@tf.unibl.org
Web: https://so.tf.unibl.org/
Facebook: www.facebook.com/sstfbl


STUDENTSKA ORGANIZACIJA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Dr. Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka
E-mail: studentpmfbl@gmail.com
Web: www.pmfbl.org
Facebook: www.facebook.com/sopmf
Instagram: www.instagram.com/sopmfbl


SAVEZ STUDENATA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Patre 5, 78000 Banja Luka
Telefon: 065 895 936
E-mail: savez.studenata@etf.unibl.org
Web: www.etf.unibl.org
Facebook: www.facebook.com/SavezStudenataETF


SAVEZ STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA BANJA LUKA
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka
Web: www.sf.unibl.org
Facebook: www.facebook.com/savezstudenatasumarskogf


EESTEC – ELECTRICAL ENGINEERING STUDENTS‘ EUROPEAN ASSOCIATION
Patre 5, 78000 Banja Luka
E-mail: banjaluka@eestec.net
Web: www.eestec.etfbl.net
Facebook: www.facebook.com/eestec.lcbanjaluka
Instagram: www.instagram.com/eestec_lc_banjaluka
Twitter: www.twitter.com/eestecbanjaluka
LinkedIn: www.linkedin.com/company/eestec-lc-banja-luka


ELSA UDRUŽENJE STUDENATA PRAVA BANJALUKA
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovica 77, 78000 Banja Luka
E-mail: elsa.banjaluka@gmail.com
banjaluka.elsa@gmail.com
Web: www.elsa.org
Facebook: www.facebook.com/ELSA-Banja-Luka-124175427664673
Instagram: www.instagram.com/elsa.banjaluka


FERIJALNI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE – FERS BANJA LUKA
Majke Jugovića 1, 78000 Banja Luka
E-mail: contact@ferijalnirs.com
Facebook: www.facebook.com/Ferijalni-Savez-Republike-Srpske-436457136523570


UNIJA STUDENATA REPUBLIKE SRPSKE
Majke Jugovića 1, 78000 Banja Luka
E-mail: unijastudenatars@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/unijastudenatars
Instagram: www.instagram.com/unija_studenata_rs
YouTube: www.youtube.com/channel/UCaYnJ0foy_BG0ZUZxESik3w
Twitter: www.twitter.com/sursrs


STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Borojevića 1a, 78000 Banja Luka
Telefon: 051 321 188
E-mail: studentski.parlament@unibl.org
Web: https://www.unibl.org/en/students/students-parliament
Facebook: www.facebook.com/studenti.unibl
Instagram: www.instagram.com/spunibl
Twitter: www.twitter.com/studenti_unibl