Omladinski savjet

 1. “SAVJET OMLADINSKIH ORGANIZACIJA BANJA LUKA”

Savjet omladinskih organizacija Banja Luka (u daljem tekstu: SOOBL) je lokalna krovna omladinska organizacija.

SOOBL okuplja ukupno 10 lokalnih omladinskih organizacija.

SOOBL je osnovan krajem 2012. godine, a osnovalo ga je 5 lokalnih omladinskih organizacija.

Ciljevi SOOBL-a su:

 1. Procjena potreba i interesa mladih i osmišljavanje i realizacije programa omladinske politike jedinice lokalne samouprave
 2. Animiranje mladih za omladinski rad, aktivnosti i djelatnosti
 3. Učešće u raspravama koje se tiču mladih
 4. Planiranje, razvoj i primjena omladinske politike jedinice lokalne samouprave
 5. Informisanost mladih
 6. Koordinacija i realizacija omladinskih programa od interesa za jedinice lokalne samouprave
 7. Efikasna i efektivna struktura Savjeta
 8. Razvijeni partnerski odnosi sa relevantnim subjektima na planiranju i provođenju omladinskih programa jedinice lokalne samouprave
 9. Integrisana omladinska politika u društveno-političke sisteme zajednice,
 10. Ostali ciljevi u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS
 11. Regionalna omladinska saradnja
 12. Formiranje novih omladinskih objekata.

Članice osnivači:

 • AFM BANJA LUKA
 • SVIJEST MLADIH BANJA LUKA
 • ODRED IZVIĐAČA “22. APRIL” BANJA LUKA
 • SEMPER BANJA LUKA
 • HARFA BANJA LUKA

Ostale članice

 • AEGEE BANJA LUKA – EVROPSKI STUDENTSKI FORUM BANJA LUKA
 • SRPSKO KOLO DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ BANJA LUKA
 • MREŽA NOVIH IDEJA BANJA LUKA
 • STUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
 • DEBATNI KLUB PRAVNOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI

SOOBL je 2013. godine postao punopravan član Omladinskog savjeta Republike Srpske.