Tijela za mlade

Tijela za mlade predstavljaju zvanična tijela koja formiraju lokalne ili republičke institucije, s toga tijela za mlade mogu biti na lokalnom i republičkom nivou.

Neki primjeri tijela za mlade su:

 • referent za mlade – Ima funkciju identifikovanja problema i potreba mladih u lokalnoj zajednici uspostavljanja, sprovođenja i koordinacije omladinske politike komunikacije sa omladinskim organizacijama, neformalnim grupama i pojedincima saradnje sa drugim opštinskim službama i javnim ustanovama koje se bave pitanjima vezanim za mlade učestvovanja u realizaciji projekata.
   
 • komisija za mlade – Stalno radno tijelo skupštine u čijem su sastavu odbornici i predstavnici nevladinih organizacija koji učestvuju u pripremanju i donošenju skupštinskih akata koji doprinose rješavanju problema mladih.
   
 • savjetodavni odbor mladih gradonačelnika/načelnika opštine – Savjetodavni odbor mladih (SOM) je zvanično tijelo koje formira načelnik opštine ili gradonačelnik da bi redovno imao mogućnost dobijanja savjeta, pogleda, položaja mladih. Dakle, to tijelo formira Opština ili Grad i u službi je kao i bilo koji drugi savjetnik kojeg ima načelnik ili gradonačelnik.
   
 • odbor za pitanja mladih
  Tijelo za mlade u ovom obliku formira Narodna skupština Republike Srpske, i ono je zaduženo za razmatranje raznih zakonskih prijedloga, dokumenata, izvještaja i drugih akata vezanih za pitanje mladih.
  Više o Odboru za pitanja djece, mladih i sporta pri Narodnoj skupštini Republike Srpske možete pogledati na sljedećoj stranici: Odbor za pitanja djece, mladih i sporta
   
 • savjet za mlade – Na prijedlog resornog ministarstva Vlada Republike Srpske može osnovati Savjet za mlade, a radi davanja mišljenja o stručnim pitanjima iz oblasti razvoja omladinske politike i njene primjene, u skladu sa zakonom.
  Više o Savjetu za mlade Republike Srpske može pogledati na sljedećoj stranici: Savjet za mlade Republike Srpske
   
 • druga radna tijela – Ministarstva, druge republičke institucije i jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost formiranja radnih grupa i tijela čije oblast djelovanja može obuhvatiti mlade u Republici Srpskoj. Jedno od takvih radnih tijela jeste: Savjet za praćenje stanja i reformi sistema penzijskog i invalidskog osiguranja pri Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite