Konkursi

Poziv za izbor trenera obuke – Marketing i promocija socijalnih preduzeća


Poziv za odabir trenera za provedbu obuke pod nazivom Marketing i promocija socijalnih poduzeća, za potrebe projekata EMPOWER .

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za potrebe projekta EMPOWER

 1. Naziv naručitelja

Caritas Bosne i Hercegovine, Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201278720004.

 1. Opis predmeta nabave i specifikacija

Nabava trenera za realizaciju obuke pod nazivom Marketing i promocija socijalnih poduzeća, prema sljedećoj specifikaciji:

Obuka:Predviđena je provedba obuke Marketing i promocija socijalnih poduzeća.
Lokacija i trajanje:Obuka će se implementirati u dva grada: u Sarajevu i Banjaluci u rujnu i listopadu 2023. god.Svaka obuka će trajati 2 i pol radna dana.
Broj trenera:Jedna ili dvije osobe.
Vrsta ugovora:Za fizičke osobe: ugovor o djeluZa pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji i faktura o izvršenoj usluzi.
Kratki opis usluge:Priprema metodologije na temelju izrađenog kurikuluma, korekcija kurikuluma prema potrebi, priprema prezentacija, vježbi i drugog materijala; realizacija obuke prema dogovorenom rasporedu, evaluacija, pisanje izvješća o radu, distribucija materijala.
Budžet:Caritas BiH ima na raspolaganju iznos 1.460 KM bruto za jednu obuku (ukupno 2.920,00 KM za obje obuke).U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i realizacije obuke, izrade završnog izvješća, te prijevoz trenera.
Opći uvjeti:Kandidati trebaju imati relevantno znanje i iskustvo u realizaciji sličnih obuka, relevantno znanje o temama za koje se obuka provodi (stečeno tijekom studija ili na zasebnim edukacijama). Prednost će se dati osobama s prethodnim iskustvom u radu s osobama s invaliditetom. Specifični uvjeti su definirani u kurikulumu.
 1. Rok za dostavu ponuda:

Do 25.07.2023. godine, u 12:00 sati.

 1. Način dostavljanja ponuda, kontakt osoba i adresa:

Ponuda treba sadržavati:

 • Prijavni obrazac 
 • Životopis kandidata na jednom od službenih jezika u BiH u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti životopis osobe koja će raditi na realizaciji obuke. 
 • Provedbeni plan za dvije nastavne jedinice iz kurikuluma, po izboru (maksimalno 2 stranice).

Kandidati trebaju preuzeti Prijavni obrazac i kurikulum s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Ponude se dostavljaju elektronskim putem na email natjecaj@caritas.ba. Sve dodatne informacije možete dobiti na navedeni email ili broj telefona 033 206 442.

Ponude koje budu nepotpune ili pristignu nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog ponuditelja kako bi provjerio dostavljene informacije, uključujući i administrativne provjere ponuđača.

 1. Kriterij i način izbora dobavljača

Neovisno povjerenstvo Caritasa BiH će na zasebnoj sjednici razmotriti sve prijave i odlučiti o izboru kandidata. Povjerenstvo će prilikom analiza prijava voditi računa o odnosu svih navedenih kriterija. Osnovni kriteriji prilikom donošenja odluke su: 

 • Iskustvo u realizaciji iste ili slične obuke
 • Znanje iz navedenih oblasti (akademsko ili neformalno)
 • Iskustvo u radu s osobama s invaliditetom
 • Kvaliteta provedbenog plana za dvije nastavne jedinice
 • Ukupna tražena cijena za realizaciju obuke s uključenim svim troškovima.

Projektni tim zadržava pravo kontaktirati svakog kandidata kako bi provjerio dostavljene informacije. Pismeno izvješće o odabiru izvršitelja poslova će se dostaviti svim kandidatima koji podnesu prijavu na natječaj.

 1. Sukob interesa

Ponude ne mogu dostaviti pravne osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa, odnosno osobe koje na bilo koji način mogu utjecati na proces objektivnog donošenja odluka. Povjerenstvo i projektni tim zadržavaju pravo odbijanja aplikacije za koju se utvrdi da se nalazi u potencijalnom sukobu interesa sukladno domaćem zakonodavstvu.

Preuzeto sa: caritas.ba