Prijavi se na besplatno online studiranje Univerziteta of the People

Univerzitet Of the People je obrazovna revolucija. To je prvi onlajn univerzitet bez školarina, bez profita, američki akreditovani. Uz revolucionarni model učenja na mreži i instruktore najistaknutijih svijetskih akademskih volontera.

OBLAST: Poslovne administracije, zdravstvenih nauka, računarstva i MBA

OPIS: Univerzitet nudi dvogodišnje i četvorogodišnje programe osnovnih studija iz poslovne administracije, računarstva i zdravstvenih nauka, kao i MBA program. Od studenata se traži da na kraju svakog kursa plate samo naknadu za procjenu (120 USD za dodiplomske i 240 USD za postdiplomske studije). Od podnosilaca zahteva i jednokratna bespovratna naknada za prijavu u iznosu od 60 USD. Za studente kojima nisu u mogućnosti da plate sve ovo, univerzitet nudi razne stipendije.

USLOVI: Studente koji su završili srednju školu, imaju pristup računaru, internetu i imaju dobro znanje engleskog, za studiranje na Univerzitetu.

NAČIN PRIJAVE: Prijave se vrše online, ispunjavanjem formulara na njihovoj zvaničnoj stranici

ROK ZA PRIJAVU: 6. maj 2021. godine

Zvanična veb lokacija za stipendije.

Preuzeto sa: mladiinfo.me