Radionica na temu kako oblikovati seminarski rad

O RADIONICI:

Na ovoj radionici upoznat ćete se sa značajkama programa Word 2016 (hrvatska inačica) koje će vam biti od pomoći prilikom oblikovanja seminarskih, diplomskih i sličnih radova.

TRAJANJE RADIONICE:

5 školskih sati (u učionici ili uživo online, putem sustava za webinare)

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA?

Studentima i drugim polaznicima iz akademske zajednice koji koriste Word za izradu i oblikovanje dužih dokumenata.

CIJENA POHAĐANJA RADIONICE:

besplatno (prijava moguća samo za članove akademske zajednice)

SADRŽAJ RADIONICE:

  • provjera pravopisa, prijelom stranica, omatanje slike (ili drugog objekta) tekstom
  • stilovi, sekcije, postavke zaglavlja i podnožja (header, footer), fusnote
  • tablica sadržaja, tablice slika ili drugih objekata
  • dodavanje komentara i praćenje promjena (track changes)

ŠTO ĆU NAUČITI NA OVOJ RADIONICI?

Nakon završetka ove radionice, polaznici će moći učinkovito koristiti napredne tehnike za izradu i oblikovanje dužih dokumenata kao što su seminarski i diplomski radovi.

KOJE PREDZNANJE JE POTREBNO?

  • osnove rada na računalu, rad s mapama i datotekama (E230 ili E208)
  • osnove obrade teksta u programu Word
  • uporaba različitih formata datoteka
  • rad sa skrivenim znakovima, označavanje teksta, kopiranje i premještanje
  • oblikovanje teksta (font), odlomka i dokumenta
  • rad s tablicama i objektima (slike, crteži, grafikoni, oblici) – umetanje, oblikovanje, kopiranje i premještanje.

PRIJAVITE SE!

Sustav za prijavu na tečajeve

PITANJA?

e-mail: edu@srce.hr, telefon: 01 616 5165

NAPOMENA:

Ako biste željeli pohađati ovu radionicu, ali ne posjedujete potrebno predznanje, savjetujemo vam prethodno pohađanje tečaja Obrada teksta (Word) u učionici (E330) ili online (E308). Prijave na tečajeve u učionici obavljaju se putem sustava za online prijavu na tečajeve, a prijave na online tečajeve putem sustava za e-učenje.

Nakon pohađanja tečaja u skladu s Pravilnikom o pohađanju obrazovnih programa Srca, polaznici stječu pravo na dobivanje potvrde o odslušanom tečaju.

Preuzeto sa: hocu.ba