Događaji

Online Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike

Radite sa Vijećem/Savjetom učenika u nekoj od srednjih škola u BiH?

Otvoreni ste za nove ideje, pristupe i iskustva?

Spremni ste raditi na sebi i dodatno se usavršavati?

Stečena znanja rado ćete primjeniti u praksi?

Imate 23-35 godina?

Ako ste se prepoznali u pitanjima iznad onda je ovo idealna prilika za Vas!

Online svijet ima mnogobrojne prednost, a neke od njih kreira upravo i Fondacija Schuler Helfen Leben u vidu online obrazovnih sadržaja. Online Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike je intenzivna obuka za mlade profesore i stručne saradnike koji imaju želju da se dodatno usavrše te nauče nove pristupe i strategije te iste primjene u praksi kroz rad sa Vijećem/Savjetom učenika.

SHL želi da mladi u BiH imaju siguran prostor za učenje, interakciju, kritičko razmišljanje i suradnju. Našim aktivnostima želimo povećati svijest, znanje, volju i vještine mladih da se bave problemima zajednice i preuzmu ulogu aktivnih građana. Kako bi to postigli, potrebni su nam partneri! Relevantnog partnera s kojim bi radili na navedenim pitanjima upravo vidimo u profesorima i stručnim saradnicima srednjih škola u BiH.

Obuka će se implementirati u obliku samostojećeg seminara na interaktivnoj platformi SHL Moodle-a. Seminar je u potpunosti samostojeći kurs i prilagodljiv je vašim svakodnevnim obavezama. Svi materijali (priručnici, video materijali, zadaci, kvizovi i sl.) su dostupni na samoj platformi, stoga učesnici mogu prilagoditi svoje obaveze u sklopu ovog seminara svom slobodnom vremenu.

U periodu od 23.04. do 07.05.2021. kroz Online Power Up Seminar učesnici će imati priliku da se nešto više upoznaju sa tematskim oblastima poput:

  • Strategije za poticanje kritičkog promišljanja;
  • Informacijsko – komunikacijske tehnologije u obrazovanju;
  • Cjeloživotno učenje;
  • Iskustveno učenje.

Ovaj seminar pruža obrazovni aspekt pomenutih tema te obavezan praktični segment onog što je naučeno. Dio praktičnih zadataka je na individualnom nivou dok drugi dio zahtjeva uključivanje Vijeća/Savjeta učenika u implementaciju istih.

Učesnicima koji uspješno kompletiraju seminar, Fondacija Schuler Helfen Leben će ponuditi dodatne programe kroz koje će moći uključiti svoje učenike kao i samu školu.

Prijavnicu možete popuniti ovdje najkasnije do utorka, 20.04.2021. do 12:00h.

SHL tim će vršiti odabir učesnika/ica na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni će u srijedu, 21.04.2021. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.

Preuzeto sa: hocu.ba