Prijava za studiranje u Italiji

Univerzitet u Bolonji daje stipendije međunarodnim studentima čije su kvalifikacije stečene u institucijama van italijanskog obrazovnog sistema, bez obzira na državljanstvo.

OBLAST: obrazovanje, studiranje u Italiji

OPIS: Univerzitet u Bolonji dodeljuje stipendije za studije i pune školarine zaslužnim međunarodnim studentima, koji žele da se prijave na studije prvog, pojedinačnog i drugog ciklusa na Univerzitetu u Bolonji za školsku 2021./2022. godinu. Kurs počinje septembra 2021. godine. Postoje dva programa stipendije, za prvi ciklus i za drugi. Za detalje ovih stipendija posjetiti zvaničnu stranicu.

USLOVI: Prijava je otvorena isključivo za kandidate koji:

  • Posjeduju kvalifikacije za prijem na program stepena prvog, pojedinačnog ili drugog ciklusa koje je izdala institucija van italijanskog obrazovnog sistema nakon najmanje dve godine pohađanja.
  • Državljanstvo podnosioca zahteva se ne uzima u obzir;
  • Ispunjavju uslove za prijem za izabrani studijski program ili će ih ispunjavati u vrijeme prijave;
  • Nisu trenutni studenti na Univerzitetu u Bolonji. Važno: Svršeni studenti (2019-20) ne smatraju se studentima. Povlačenje sa studija mora da je završeno pre objavljivanja ovog poziva;
  • Nisu već imali koristi od ovih stipendija;
  • Mlađi od 30 godina.

NAČIN PRIJAVE: Prijave se podnose isključivo putem Studenti Online. Treba da posjetite zvaničnu veb stranicu da biste pristupili sistemu prijavljivanja online i dobili detaljne informacije o tome kako se prijaviti za ovu stipendiju.

ROK ZA PRIJAVU: 31.mart – 30. april 2021. godine, varira od izabranog programa

Zvanična veb lokacija za stipendije: https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/study-grants-for-international-students

Preuzeto sa: mladiinfo.me