Objavljen javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Banja Luka

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske je u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća i Gradskom razvojnom agencijom „CIDEA”, u okviru projekta SBA u BiH, raspisala javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Banja Luka.

Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti MSP sa područja Grada Banja Luka, kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.

Ukupan raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za ovaj javni poziv je 100.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM, dok je minimalni iznos 4.000 KM. Podnosioci prijava su dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

Izbor korisnika će se vršiti prema redoslijedu dostavljanja prijava, do utroška raspoloživih sredstava, s tim da je krajnji rok za dostavljane prijava 15.4.2021. godine, do 15 časova.

Javni poziv sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/03/JP-vaučer-program-BL.pdf

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH”, finansira Švedska.

Preuzeto sa: Ministarstvo privrede i preduzetništva