IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – Univerzitet u Mariboru

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu u Mariboru – Slovenija.

Dostupne su četiri (4) stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine, a trajanje razmjene je do pet (5) mjeseci. 

Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2023-24. godine.

IZNOS STIPENDIJE:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam,

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci sa kompatibilnih fakulteta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša,
  2. CV u Europass formatu,
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1),
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo,
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja.

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija dostavlja se putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 1. novembar 2023. godine do 12.00 časova.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/application-for-partner-countries/
•    Studijski programi:
https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/course-catalogue/

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA171. 
2.    Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    Institucija prijema odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci