Konkursi

Konkurs za 6 novih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije ASU BiH

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 6 novih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije koji se biraju na mandat od dvije godine. 🙌

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da su državljani Bosne i Hercegovine;
– da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
– da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
– da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2022)

Za više informacija, trk na asubih.ba da vidite šta to trebate ispuniti i poslati.

U uži krug prolazi 12 kandidata i kandidatkinja koji/e će se predstavljati na Godišnjem događaju XVI Generalnoj skupštini. 🫂

Želimo vam puno sreće u popunjavanju aplikacije!

Preuzeto sa: Instagram @asubih