Događaji

Srijedom na Filozofskom: Istraživanja afektivne vezanosti

Pozivamo vas da zajedno nastavimo tradiciju naše ”Srijede na Filozofskom” 17.05.2023. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru 203, u sklopu koje će biti održana promocija knjige Istraživanja afektivne vezanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. O knjizi će govoriti prof. dr Ivana Zečević i prof. dr Tatjana Mihajlović, recezenti knjige, kao i Aleksandra Škondrić, MA, alumnista Filozofskog fakulteta, saradnik u pripremi materijala i prof. dr Aleksandra Hadzić, autorka knjige.

Knjiga sadrži 125 studentskih istraživanja, iz oblasti afektivnog vezivanja, čiji mentor i komentor je bila autorka. Istraživanja su rađena u periodu od 18 godina. Knjiga će biti predstavljena iz perspektive:

  1. usklađenosti sa ishodima SP psihologija, kompetencijskim okvirom i podsticanjem viših nivoa znanja u skladu sa Blumovom taksonomijom;
  2. korisnosti za refleksivnu praksu i refleksivno učenje usmjereno na preispitivanje sebe i sopstvenog rada;
  3. ličnog iskustva alumnista, bivšeg studenta koji je prošao kroz istraživanje u okviru predmeta Afektivna vezanost kroz životni vijek, izradu master teze iz iste oblasti, kao i saradnika koji je pomogao u sređivanju prikaza istraživanja kao i završenih radova, sa ciljem da omogući da budu dostupni u vidu digitalnog repozitorijuma;
  4. autora monografije koji je tokom gotovo dvadeset godina mentorisao i usmjeravao studentske radove, te objedinio iskustva ličnog napredovanja kao mentora, ali i svjedoka napretka Odsjeka za psihologiju.

Dobro došli!

Preuzeto sa: Filozofski fakultet