DogađajiIzdvajamo

Žuta minuta

Zašto Žuta minuta?

Izraz “Došla je žuta minuta ” obično koristimo kada neko izgubi strpljenje, to je trenutak siže i ludila. Tako i naša inicijativa želi da prikaže našu žutu minutu u umjetničkom stvaralaštvu, da bi mladi mogli svoje emocije i kreativnost da izraze kroz umjetnost.

Dajemo starim prostorima nove boje!

Radionice za mlade i djecu:

  1. strip crtanje
  2. kaligrafija
  3. izrada društvenih igara
  4. oslikavanje cekera

Datum: 22.10.2022.
Lokacija: Kupusište
Vrijeme: od 13 do 17h

Aktivnost podržava @institut_kult kroz projekat Omladinski festival Kreativni avgust

Preuzeto sa: Instagram @zdravodaste