Poziv za studente: Budite dio festivala kulture “Slovo Gorčina” 2022

Festival kulture “Slovo Gorčina” poziva 10 studenata/studentica da prisustvuju festivalu uz pokrivene troškove smještaja i hrane u periodu održavanja programa 29. – 31. juli 2022. godine. Od studenata se očekuje:

prisustvo i aktivno učešće na svim programima festivala, pisanje osvrta jednog ili više programa koji će biti objavljeni na zvaničnoj stranici festivala.

Poziv je otvoren za studente svih usmjerenja s izraženim interesom za književnost i kulturu.

Za prijavu, do 18. jula pošaljite Vaš CV na adresu info@slovogorcina.ba, te nam u mailu u jednom paragrafu objasnite Vašu motivaciju za prijavljivanje, odnosno opišite Vaš interes za festival kulture „Slovo Gorčina“.

Preuzeto sa: slovogorcina.ba