Podrška sportu: Prijave za tri javna poziva otvorene do 1. jula

U toku su prijave na tri javna poziva iz oblasti sporta radi sufinansiranja programskih aktivnosti i projekata sportskih organizacija, kao i organizacije sportskih takmičenja ili manifestacija od posebnog značaja za grad Banju Luku za 2023. godinu.

Pozivamo sportske organizacije sa područja grada, da se najkasnije do 1. jula prijave na javne pozive, jer se, u suprotnom, neće moći finansirati iz gradskog budžeta u 2023. godini.

Zainteresovane sportske organizacije prijaviti se mogu na sljedeće javne pozive:

Javni poziv za klasifikaciju sportskih organizacija i učešće u Osnovnom programu sufinansiranja programskih aktivnosti sportskih organizacija u okviru Programa razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2023. godinu;

Javni poziv za učešće u Posebnom programu sufinansiranja programa/projekata sportskih organizacija u okviru Programa razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2023. godinu;

Javni poziv za sufinansiranje organizacije sportskih takmičenja ili manifestacija od posebnog značaja i značaja za grad Banjaluku u okviru Programa razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2023. godinu.

Pozivi i obrasci objavljeni su na ovoj internet stranici, u rubrici Pozivi/konkursi.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka