Predstavljeni električni bicikl i robot

Predstavljanje električnog bicikla „2 piˮ i autonomnog robota za primjenu u poljoprivredi ,,Sprejbotˮ održano je 23. juna 2022. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL).

Naime, studenti četvrte godine Studijskog programa mehatronika, koji se izvodi na Mašinskom fakultetu, uz mentorstvo nastavnog osoblja sa Katedre za mehatroniku i robotiku, uspješno su razvili bicikl na električni pogon, jedinstven projekat ove vrste na Univerzitetu u Banjoj Luci. Bila je ovo ujedno prilika da se javnosti predstavi i autonomni robot za primjenu u poljoprivredi ,,Sprejbotˮ, koji je takođe razvijen na Mašinskom fakultetu, i to u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom i banjalučkom firmom ,,Holoskopˮ. Riječ je o robotu namijenjenom za potpuno samostalnu zaštitu povrtarskih kultura u plastenicima bez prisustva čovjeka koji, kao takav, predstavlja pionirski poduhvat u oblasti mobilne robotike u regionu.

,,Mašinski fakultet je uključen u realizaciju oba projekta od ideje do realizacije. Kada je riječ o ovim proizvodima, oni bi mogli postati dio serijske proizvodnje, a što bi mnogo značilo i za Mašinski fakultet i za Univerzitet u Banjoj Luciˮ, istakao je rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin.

,,Svakako, važno je naglasiti i to da je Mašinski fakultet upravo jedna od članica Univerziteta u Banjoj Luci koja pokazuje vezu između teorije i prakse, odnosno visokoškolskog obrazovanja i privredeˮ, kazao je rektor.

Docent dr Bojan Knežević, šef Katedre za mehatroniku i robotiku, kaže da se ovim projektima željelo prikazati koliko su korisni znanje i kompetencije koje studenti stiču na Mašinskom fakultetu.

,,Električni bicikl bi mogao da krene i u serijsku proizvodnju za domaće tržište jer postoje ljudi koji to mogu realizovatiˮ, navodi Knežević.

U timu za izradu električnog bicikla bio je student četvrte godine Mašinskog fakulteta Nikola Pavlović, koji je rekao da je na izradi projekta učestvovalo osam studenata mehatronike, uz mentorstvo jednog profesora i dva asistenta.

,,Sam projekat je zamišljen tako da studenti osmog odnosno posljednjeg semestra na Studijskom programu mehatronika naprave jedan proizvod od samog početka pa do krajaˮ, kazao je Pavlović i naveo da bicikl može da vozi samostalno i to malom brzinom. Kako je pojasnio, ovdje je akcenat na potpomognutoj vožnji, gdje motor olakšava samu vožnju, tj. pomaže u savladavanju određenih prepreka prilikom upravljanja biciklom.

Promociji je prisustvovao i prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Strain Posavljak, kao i nastavnici i saradnici na UNIBL, te predstavnici privrede.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci