Događaj o odgovornim istraživanjima i inovacijama sa fokusom na etička pitanja

Događaj pod nazivom „Odgovorna istraživanja i inovacije – preduslov za izvrsnost u istraživanjimaˮ biće održan 7. aprila 2022. godine u Novom Sadu, u hibridnom formatu (uživo i putem Zum platforme).

Ovaj događaj organizuje se u sklopu „Horizont 2020ˮ projekta WBC-RRI.NET, u kojem je Univerzitet u Banjoj Luci dio konzorcijuma.

Događaj je posvećen konceptima odgovornih istraživanja i inovacija, kao i predstavljanju identifikovanog stanja u ovoj oblasti u zemljama Zapadnog Balkana. Dodatno, u posebnom fokusu događaja jesu pitanja etike u istraživanju i diskusija o sistemima upravljanja etikom u visokoškolskim ustanovama i istraživačkim organizacijama.

Riječ je o događaju tokom kojeg će učesnici imati priliku da poslušaju predavanja predavača iz Evropske komisije, te predstavnika istraživačkih organizacija i projekata iz nekoliko zemalja. Inače, događaj je namijenjen istraživačima, donosiocima javnih politika i onima koje se bave istraživanjima i istraživačkim politikama u zemljama Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Radni jezik događaja je engleski a registracije su moguće putem ovog linka: https://wbc-rri.net/responsible-research-and-innovation-a-requirement-forexcellence-in-research/

Prilog: Agenda

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci