Institucije

Potpisan Sporazum o saradnji sa Hankuk univerzitetom inostranih studija

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin i predsjednik Hankuk univerziteta iz Seula prof. dr Kim In Čul, potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije visokoškolske ustanove.

Sporazumom koji je zaključen na početni period od pet godina, predviđeno da će ugovorne strane nastojati da obezbijede uzajamnu naučno-istraživačku saradnju i razmjenu studenata i osoblja.

Pored toga, predviđene su i mogućnosti zajedničkog izdavanja naučnih publikacija, organizacije seminara, međunarodnih konferencija i radionica, te eventualno organizovanje posebnih kratkotrajnih akademskih programa.

Podsjetimo, ovaj sporazum je zaključen uz posredovanje ambasadora Bosne i Hercegovine u Japanu prof. dr Siniše Berjana.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci