GrantoviMinistarstva

Novi konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, koji će biti otvoren do 13.10.2019.godine.

Pravo prijave na konkurs imaju lica koja:

a) su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditnih linija Investiciono razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti, do dana zatvaranja ovog konkursa.

b) su u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju po gore navedenim kreditnim linijama, imala do navršenih 35 godina života;

v) imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj. Aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, kao i ostali uslovi konkursa nalaze se na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Konkurs za izbor korisnika subvencije na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove).

Ministarstvo će subvencionisati 1 procentni poen kamatne stope (1%) na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono razvojne banke Republike Srpske.

Za ovaj program, od početka realizacije do danas, izdvojeno je oko 11 miliona KM, a odobreno je 3 708 subvencija.

Preuzeto sa: www.vladars.net