Konkurs za podršku aktivizmu i liderstvu mladih

Fond za aktivno građanstvo (fAKT) poziva sve mlade da se pridruže programu podrške aktivizmu i liderstvu mladih.

OBLAST: Aktivizam mladih

OPIS: fAKT sprovodi kampanju promocije i afirmacije mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće u razvoju zajednice. U fokusu kampanje će biti konkretne akcije, i priče mladih koji su ih pokrenuli. Program se sastoji iz dva dijela: dvodnevne obuke i dodjele finansijske podrške/grantova: Nakon obuke, organizacije će imati priliku da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih inicijativa, do iznosa od 2,500€ po grantu. Podrška će biti obezbijeđena za najmanje 7 projekata, iz ukupnog fonda koji iznosi 17,500€. Podržanim organizacijama će biti pružena i savjetodavna i mentorska podrška. Projekat je namijenjen: nevladinim organizacijama koje okupljaju mlade (od 15 do 25 god.), neformalnim grupama mladih (15 do 25 god.; očekuje se da najmanje petoro mladih bude aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta), mladima koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da ih podrže i urade nešto za svoju zajednicu, mladima koji imaju projektnu ideju koja će podstaći učešće većeg broja mladih.

USLOVI: Da bi se prijavili potrebno je ispunjavati sledeće uslove:

  • Kandidati koji se prijave treba da imaju jasnu ideju šta žele da urade i da osmisle plan ključnih aktivnosti (istovremeno imajući na umu epidemiološku situaciju);
  • Da ideja koju smisle uključuje korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice;
  • Da ima određeno mjesto, vrijeme i rok trajanja;
  • Da ima okvirnu projekciju troškova/budžeta.

NAČIN PRIJAVE: Da bi konkurisali za učešće u programu potrebno je popuniti formular: http://www.faktcg.org/wp-content/uploads/2021/02/Prijavni-formular-Vrijeme-je-za-mlade-_fAKT.doc i poslati ga na mejl: fond@faktcg.org

ROK ZA PRIJAVU: 15.03.2021. godine do 16h

Detaljnije: http://www.faktcg.org/

Preuzeto sa: mladiinfo.me