Događaji

Onlajn konferencija o socijalnoj netrpeljivosti

RESOLVE: Peace Camps Online Dialogue je aktivnost usmjerena na razvoj vještina i dijalog gdje mladi stvaraoci promjena u zajednici i lokalni graditelji mira rešavaju problem socijalne netrpeljivosti društava širom Evrope.

OBLAST: Aktivizam mladih

OPIS: RESOLVE: Peace Camps 2020 osmišljen je da podrži omladinske lidere da se predstave donosiocima odluka, razviju svoje vještine rešavanja sukoba i osiguraju da mladi vode ujedinjenje zajednice kao vođe socijalnih akcija i kreatori promjena, sa realnošću nove ere.

Ciljevi:

  • Promovisati stavove omladinskih lidera o ključnim društveno-ekonomsko-političkim pitanjima današnjeg svijeta;
  • Da omladinski lideri razumiju ulogu demokratskih procesa svojih zemalja i EU;
  • Da omladinski lideri uče o socijalnoj akciji, građanskoj odgovornosti i građanstvu;
  • Naučite da podržavate društvenu akciju vođenu od strane mladih, putem podržane organizacije događaja;
  • Inter-Youth i donosioci odluka raspravljaju o mirovnim seminarima i aktivnostima;
  • Omladinski lideri stupaju u kontakt sa donosiocima odluka kako bi se pozabavili socijalnom netolerancijom i ksenofobijom u zajednici;
  • Analizirati socijalnu akciju, građansku odgovornost i promociju građanstva u radu sa mladima;
  • Da dobiju inpute od omladinskih radnika o podsticanju učešća mladih u RESOLVE: Netvork – posebno u njenom upravljanju, predsjedavanju sastancima i vođenju mirovne mreže;
  • Šire vještine uključuju: liderstvo; timski rad; komunikacija; društvena svijest; kao i nekoliko širih ključnih kompetencija EU.

Konferencija će se održati onlajn tokom dvije nedelje. Svake nedelje biće tri sastanka, trajanja oko tri sata.

USLOVI: Ova onlajn aktivnost je namijenjena mladim omladinskim liderima, omladinskim radnicima, vođama timova itd, ali će biti otvorena za sve, svima koji su pogođeni sukobima ili frustrirani od strane donosilaca odluka i zainteresovani da postanu budući lideri.

Kurs je otvoren za učesnike iz Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Turske, Španije, Mađarske i Kipra, ali pošto je ovo onlajn aktivnost, pregledaće i prijave iz drugih Erasmus+ programskih i partnerskih zemalja.

NAČIN PRIJAVE: Za prijavu idite na link: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/resolve-peace-camps-online-dialogue-activity.9110

ROK ZA PRIJAVU: 21.02.2021. godine

Detaljnije:

Preuzeto sa: mladiinfo.me