EdukacijaIzdvajamo

Akademija preduzetništva

Želiš da dodatno razviješ svoj biznis? Ako je tvoj odgovor DA, onda si na pravom mestu!😉

Jer je prijava za 4. generaciju Akademije preduzetništva zvanično otvorena!🎉

Klikni na link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed4HcK63i3W6bYpS6UMHaaFn14lkmn3TdidFz6KQU0lioUJA/viewform, prijavi se i OTVORI VRATA MOGUĆNOSTIMA!🙌

Vidimo se!😎

Prijavljujete se na konkurs 4. generacije Akademije preduzetništva koju organizuje i sprovodi Asocijacija za afirmaciju kulture, pod pokroviteljstvom NCR fondacije. Akademija preduzetništva je namenjena preduzetnicima starosti od 18 do 35 godina. Pročitajte pažljivo svako pitanje i odgovorite tačno i koncizno. Takođe obratite pažnju na informacije koje se tiču vremenske linije i obaveza učesnika Akademije.

Vremenska linija po fazama:

1) Konkurs / onlajn – 05/12/2023 – 16/01/2024

2) Selekcija učesnika / onlajn – 16/01/2024 – 25/01/2024

3) Objava rezultata konkursa / onlajn – 29/01/2024

4) Prvi seminar – Akcelerator /uživo, lokacija: čeka potvrdu – 07/02/2024 – 11/02/2024

5) Period za primenu stečenog znanja / onlajn – 12/02/2024 – 11/04/2024

6) Drugi seminar – Master /uživo: čeka potvrdu – 12/04/2024 – 14/04/2024

7) Period za primenu stečenog znanja i priprema za završni događaj / onlajn – 15/04/2024 – 28/05/2024

8) Završni događaj /uživo, lokacija: Beograd – 29/05/2024 – 02/06/2024

Obaveze učesnika Akademije preduzetništva:

Svi učesnici Akademije koji prođu konkurs obavezni su da prisustvuju navedenim seminarima, izuzev učesnika koji ne uspeju da zadovolje kriterijume za prolazak u sledeći segment obuke. Nakon svakog seminara i perioda za implementaciju stečenog znanja komisija za evaluaciju će vršiti selekciju za sledeći segment Akademije. Shodno ovome svi učesnici će biti blagovremeno obavešteni o prolasku u dalju fazu Akademije kao i pripadajućim obavezama u predstojećem segmentu obuke.

Preuzeto sa: Instagram @akademija.preduzetnistva