Edukacija

Poziv mladim ljudima: Budite dio obuke o izgradnji mira 25. i 26. novembra u Domu omladine

Nakon uspješno sprovedene prve obuke u okviru projekta “Moving us closer” planirana je još jedna obuka u skladu sa Priručnikom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za vršnjačku izgradnju mira.

Obuka će biti održana 25. i 26. novembra u Domu omladine, a svi mladi ljudi zainteresovani za teme kao što su interkulturalni dijalog, govor mržnje, razumijevanje sukoba, nasilja i mira mogu uzeti učešće u ovom treningu.

Inače, cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa ključnim konceptima vezanim za izgradnju mira i transformaciju sukoba; vrijednostima, stavovima i uvjerenjima koji podržavaju izgradnju mira, zasnovanu na različitosti, inkluziji i ljudskim pravima. Takođe, ovo je i dobra prilika da savladaju osnovne alate i tehnike za analizu, reagovanje i prevenciju konfliktnih situacija, kao i vještine fascilitacije i obuke za pružanje aktivnosti neformalne vršnjačke edukacije.

Prijave su otvorene do 22. novembra do 17.00 časova, a prijavni obrasac možete pronaći ovdje.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka