IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata na Univerzitetu Pariz  –  Nanter

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Univerzitetu Pariz  – Nanter.

Dostupne su tri (3) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci, u periodu od 8. januara 2024. do 31. maja 2024. godine.

Razmjena se mora realizovati tokom ljetnog semestra akademske 2023/24. godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra za troškove života i do 275 evra za putne troškove. 

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom. 

Aplikanti: 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti filoloških nauka.

Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku): 

  1. Biografija, 
  2. Motivaciono pismo, 
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  4. Dokaz o poznavanju francuskog ili italijanskog jezika (minimalno A2 nivo). 

Prijava:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Nataše Vučenović Gnjato, koordinatora za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (natasa.vucenovic@flf.unibl.org).

Postupak odabira: 

Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 22. novembar 2023. godine do 16 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci