EdukacijaIzdvajamo

Preduzetnička akademija – Pokretanje preduzetničkog poduhvata

KONKURSI za upis na program cjeloživotnog učenja na Visokoj školi “Banja Luka College”. Konkursi su otvoreni 15 dana, a tačan datum izvođenja programa biće objavljen u dogovoru sa kandidatima nakon zatvaranja konkursa.

✅Konkurs za program: Preduzetnička akademija – Pokretanje preduzetničkog poduhvata

▶️Više o programu
Cjeloživotni program Preduzetnička akademija – Pokretanje preduzetničkog poduhvata namijenjen je prvenstveno osobama, koje razmišljaju o pokretanju vlastitog preduzetničkog poduhvata, „mladim“ preduzetnicima, ali i onima, koji žele saznati više o preduzetništvu, pokretanju i vođenju preduzetničkog poduhvata. Program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u istraživanju preduzetništva, ali i praktičnom radu sa preduzetnicima početnicima u vidu mentoriranja, te vođenja različitih oblika edukacije namijenjenih preduzetnicima. Ovo je produženi projekt dosadašnje Preduzetničke akademije koja se na BLC održava od 2015 godine.
Program je organizovan u 7 modula i finalni ispit.
Ukupno trajanje programa je 40 sati. Svaki pojedini modul traje između 3 i 4 sata interaktivne nastave, ukupnog trajanja od šest sedmica, koju čine predavanja, samostalni zadaci, individualni i timski projekti, te različiti oblici učenja na daljinu.

▫️Nakon uspješno završenog programa polaznici dobijaju sertifikat.

▫️Cijena programa: 350 KM po polazniku + PDV

▫️Prijava na program: za prijavu na program, tražene podatke ispunite i dostavite na cjelozivotno@blc.edu.ba putem obrasca.

Kontakti:
prof. dr Svetlana Dušanić – Gačić
doc. dr Zorana Agić
📩 svetlanadg@blc.edu.ba; zorana.agic@blc.edu.ba
☎️ 051433010

Preuzeto sa: Instagram @banja_luka_college