IzdvajamoKonkursi

Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj

Objavili smo Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za 2023. godinu vrijedan 40.000 KM, koji će biti otvoren do 15.11.2023. godine.

Više informacija na sajtu Ministarstva

Preuzeto sa: Instagram @mnrvoid_rs