Edukacija

Webinar: “E-trgovina: strategija uspjeha” za mala i srednja preduzeća i start up-e

Kako❓ 🔴se prilagoditi promjenama na tržištu 🔴pronaći nove poslovne prilike 🔴osmisliti strateški pristup poslovanja 🔴kreirati digitalne marketinške strategije 🔴izgraditi povjerenje u vaše proizvode i usluge Priključi se webinaru !

Link za registraciju: https://docs.google.com/forms/d/1DFbqBfP3mNsDTTDG8SBkiVrYaF1QvK_hOI5l1X75aJU/viewform

Webinar E-trgovina: strategija uspjeha – 09. 11. u 10 sati

Kako strateški osmisliti online trgovinu kako bi unaprijedila poslovne rezultate vaše kompanije?

AGENDA:

10:00 – 10:30 – Uvod u e-trgovinu
10:30 – 11:00 – Strateški pristup
11:00 – 11:30 – Tehnički elementi sistema e-trgovine
11:30 – 11:40 – Pauza
11:40 – 12:40 – Marketinške i prodajne strategije za e-trgovinu
12:40 – 13:00 – Pitanja i odgovori

Preuzeto sa: lonac.pro