Raspisana četiri konkursa za sufinansiranje naučoistraživačkih programa

​Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo raspisalo je danas četiri konkursa:

  • Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija
  • Konkurs za sufinansiranje programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad
  • Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje, i
  • Konkurs za sufinansiranje 40 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi završnih radova,

koji će biti sufinansirani u 2020. godini.

Rok za prijavu na Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje je 23.11. 2020. godine, a za preostala tri konkursa 05.11. 2020. godine.

Više o konkursima na linku:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo