Ostalo

PROBA vršnjačkog nenasilja – Program obuke ambasadora vršnjačkog nenasilja

PROBA vršnjačkog nenasilja – Programa obuke ambasadora vršnjačkog nenasilja je projekat koji realizuje Institut Perpetuum Mobile a finansira Град Бања Лука, koji ima za cilj da obuči i sertifikuje 20 srednjoškolaca iz Banja Luke kao ambasadore vršnjačkog nenasilja. Ovaj vikend su naši vršnjački edukatori Sofia Šugić I Aleksandar Prodanović kroz interaktivne radionice polaznicima dali neophodna znanja i vještine kako bi bolje razumjeli ovu negativnu pojavu u društvu i načine kako ih prevazići.

Prvi modul predstavljao je edukativnu bazu učesnicima, koji su imali priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama iz Priručnika Y, koji je razvijen kroz Inicijativu mladića od strane CARE International Balkans.

Radionice su bile:

Muškarci i nasilje, kroz koju su mogli diskutovati o mogućim uzrocima nasilja, izazovima sa kojima se mladići susreću, te promjenama koje žele vidjeti u budućnosti,
Šta radim kad sam ljut/a?, gdje su mogli diksutovati o učinkovitim i neučinkovitim, tj. zdravim i nezdravim načinima ophođenja u konfliktu;
Asertivno, pasivno i agresivno, učesnici su naučili razlikovati ove tipove, a kroz simulaciju naučili su prednosti i nedostatke ove tri varijante postupanja u konfliktima i odnosima sa drugim ljudima.
Naredni dan učesnici su započeli sa radionicom Pregovaračke vještine, gdje su naučili efikasne metode pregovaranja, a zatim na radionici
Razbijanje tišine diskutovali su o preprekama sa kojima se susreću žrtve nasilja, te mogućim načinima reagovanja na nasilje kojem svjedočim i stvaranje zdrave sredine za traženje pomoći.
Za kraj uspješnog modula, učesnici su zajedno sa porodičnom psihoterapeutkinjom Jelenom Lakić diskutovali na temu mentalnog zdravlja i bliskosti: Koliko daleko je dovoljno blizu. Razgovarali su o različitim tipovima ljudi na osnovu afektivne vezanosti, te različitim načinima viđenja i ophođenja prema svijetu.

Pred nama je još mjesec i po dana posla, a nakon toga ćemo našem gradu predstaviti ambasadore nenasilja – osposobljene mlade ljude koji će pomoći svojim vršnjacima da se školuju i odrastaju bez bilo kojeg oblika vršnjačkog nasilja!

Ovaj projekat podržan je od strane grada Banja Luka.

Preuzeto sa: Perpetuum mobile