Grantovi

12,6 miliona za organizacije civilnog društva

​Otvoren je Regionalni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje projektnih prijedloga, koji se finansira u okviru Regionalnog programa o lokalnoj demokratiji na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Poziv je otvoren za podnošenje projektnih prijedloga do 11. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Opšti cilj poziva je da podrži mlade i njihove potrebe, poštujući regionalne sličnosti i izazove.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti sve organizacije civilnog društva.

Ukupan budžet Poziva iznosi 12,6 miliona evra, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 30 000 do 60 000 evra.

Info sesije će se održati 18.08. i 31.08. u 12 časova putem ZOOM-a.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju