Grantovi

Raspisani konkursi za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2023. godinu

​Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas javne konkurse za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2023. godinu i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2023. godini.Za ove namjene u budžetu Republike Srpske planirano je ukupno 1.160.000 KM, od čega 1.110.000 KM za sufinansiranje programa i projekata u kulturi i 50.000 KM za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.

U skladu sa Pravilnikom o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi Republike Srpske, raspisano je osam konkursa, i to: Javni konkurs za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja, Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti, Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama, Javni konkurs za sufinansiranje pozorišne produkcije i pozorišnih festivala, Javni konkurs za sufinaniranje projekata iz oblasti izdavačke djelatnosti, Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti očuvanja i promocije kulturnog nasljeđa, te Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti književnosti.

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina objavljen je Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 80 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno, vršiće stručne komisije koje će imenovati ministar prosvjete i kulture.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Svi konkursi, uz obavezne prateće obrasce za prijavu, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Javni konkursi su objavljeni danas, 31. jula 2023. godine, i ostaju otvoreni 30 dana.

Prijavni obrazac (4)docx27,46 KB
Prijevni obrazac za projekte kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjinnja (3)doc79,5 KB
Projektni obrazac_ (3)docx30,16 KB
Copy of Finansijski obrazac_ (3)xls40 KB
Prijava za sufinansiranje projekata iz oblasti izdavačke djelatnosti (3)doc68,5 KB
Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne djelatnosti – pozorišna produkcija (3)doc83 KB
Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne djelatnosti – pozorišni festivali (3)doc95,5 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti književnostipdf503,71 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti u 2023. godinipdf513,61 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti u 2023. godinipdf776,15 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti očuvanja i promocije kulturnog nasljeđapdf549,38 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina_pdf507,78 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesamapdf835,6 KB
Javni konkurs za sufinansiranje izdavačke djelatnostipdf769,46 KB
Javni konkurs za sufinansiranje pozorišne produkcije i pozorišnih festivalapdf534,75 KB
Javni konkurs za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženjapdf483,18 KB

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture