Edukacija

Besplatan online kurs: Odbrana ljudskih prava u doba vještačke inteligencije

O kursu

Bilo da ste koristili društvene mreže, navigaciju ili filter za fotografije, velike su šanse da je umjetna inteligencija (AI) utjecala na vas. Nije samo do Vas – AI utiče na ljudska prava širom svijeta, a ovaj kurs će vas informisati i obrazovati o tome kako vještačka inteligencija utiče na vaša prava i kako možete da štitite ta prava. UNESCO i UNITAR zajednički su pokrenuli novi, kratki online kurs učenja o AI i ljudskim pravima za mlade od 16 do 24 godine. Stručnjaci razlažu složene koncepte o AI u direktne aktivnosti izgrađene na našim svakodnevnim tehnološkim interakcijama. Kurs se fokusira na uticaje AI na slobodu izražavanja, pravo na privatnost i pravo na jednakost.

Bilo da ste koristili društvene mreže, navigaciju ili filter za fotografije, velike su šanse da je umjetna inteligencija (AI) utjecala na vas. Nije samo do Vas – AI utiče na ljudska prava širom svijeta, a ovaj kurs će vas informisati i obrazovati o tome kako vještačka inteligencija utiče na vaša prava i kako možete da štitite ta prava. UNESCO i UNITAR zajednički su pokrenuli novi, kratki online kurs učenja o AI i ljudskim pravima za mlade od 16 do 24 godine. Stručnjaci razlažu složene koncepte o AI u direktne aktivnosti izgrađene na našim svakodnevnim tehnološkim interakcijama. Kurs se fokusira na uticaje AI na slobodu izražavanja, pravo na privatnost i pravo na jednakost.

Više informacija i pristup kursu: https://www.edapp.com/course/bosnian-translation-odbrana-ljudskih-prava-u-doba-vje%C5%A1ta%C4%8Dke-inteligencije/