DogađajiIzdvajamo

Kritičko i kreativno mišljenje u kontekstu visokog obrazovanja

U sklopu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja nastavnog osoblja, Filozofski fakultet i Centar za cjeloživotno učenje organizuju dvodnevno predavanje na temu “Kritičko i kreativno mišljenje u kontekstu visokog obrazovanja”.

Predavanje će održati prof. dr Ivana Zečević i prof. dr Milica Drobac-Pavićević, redovna i vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u četvrtak i petak, 23. i 24.02.2023. godine u Austrijskoj biblioteci od 9 do 15 časova.

Edukacija će biti o kritičkom i kreativnom mišljenju kao i o načinima kojim se kritičko i kreativno mišljenje može podučavati u visokom obrazovanju, kao i u obrazovanju generalno. S obzirom na to da istraživanja daju kontradiktorne nalaze kroz diskusiju ćemo doći do ključnih odgovora. U naučnim i stručnim radovima o kritičkom i kreativnom mišljenju iznose se pozitivni stavovi i ono se visoko vrednuje kao kompetencija za 21. vijek. Međutim, istovremeno se može uočiti da njihova primjena u praksi nije zastupljena u jednakoj mjeri kao kada se o njima govori. Postavlja se pitanje zašto je to tako?

Istraživanja ukazuju na postojanje dileme – da li škole trebaju podučavati kritičko i kreativno mišljenje, pa samim tim i visoko obrazovanje, ili ono treba biti inkorporirano u obrazovni sistem na drugačiji način od direktnog podučavanja. S jedne strane istraživači zagovaraju da studenti trebaju učiti rješavanje problema i mišljenje višeg reda, što uključuje kritičko i kreativno mišljenje, jer doprinosi boljem razumijevanju i akademskom napredovanju, dok s druge strane protivnici ovog pristupa ukazuju na nepostojanje transfera kao i na otežavanje učenja. Zato je važno uzeti u obzir kontekst i način na koji se podučava kritičko i kreativno mišljenje da bi ono bilo zaista razvijeno. Stoga je dvodnevna edukacija posvećena gore pomenutim dilemama, kao i demonstriranju tehnika i metoda podsticanja kritičkog i kreativnog mišljenja.

Važno!

Podsjećamo vas da smo, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci u obavezi da se, između ostalog, i kontinuirano stručno usavršavamo.

Preuzeto sa: Filozofski fakultet Banja Luka