Događaji

Vebinar za koordinatore projekata

Evropska komisija 2. februara 2023. godine organizuje vebinar pod nazivom ,,Dan koordinatora Horizont Evropa o pripremi ugovora o grantuˮ.

Događaj je namijenjen koordinatorima Horizont Evropa projekata čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni, ali i svim potencijalnim aplikantima, kako bi se informisali o procedurama pripreme ugovora o grantu i daljim koracima nakon pozitivne recenzije projektnog prijedloga.

Prijava za vebinar i više informacija o događaju nalaze se ovdje.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci