Vijesti

Biciklisti će dobiti više staza u Banjaluci

Kroz istraživanje sprovedeno u okviru projekta “IMPAQ“, u saradnji Grada Banjaluka i švedskih partnera, targetirane su lokacije i pravci, koje bi trebalo povezati i na taj način unaprijediti i olakšati biciklistički saobraćaj na teritoriji grada.

Poručila je ovo Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika Banjaluke za društvene djelatnosti, koja je učestvovala na panel diskusiji o temi korišćenja bicikala kao vida prevoza, održanoj u Domu omladine.

“Veoma je važno što su kroz anketu sugrađani i korisnici bicikala naveli lokacije na kojim postoji potreba za izgradnjom biciklističkih staza, te će Gradska uprava pažljivo analizirati dobijene rezultate, na osnovu kojih će biti napravljen plan za unapređenje biciklističke infrastrukture, a sredstva za izgradnju biciklističkih staza planiramo već budžetom za narednu godinu”, kazala je Šukalova.

Ona je podsjetila da će grad uskoro dobiti i prve brojače bicikla, koji će biti postavljeni na najučestalije korištenim biciklističkim rutama.

“Brojači bicikala svakako će donijeti i nove podatke na osnovu kojih ćemo moći još bolje planirati sve naše naredne aktivnosti u oblasti unapređenja biciklističkog saobraćaja”, pojasnila je ona.

Tokom panel diskusije, kako ona kaže, predstavljeni su rezultati ankete sprovedene kroz saradnju Gradske uprave sa švedskim partnerima, kao i iskustva iz evropskih gradova na temu biciklističkog saobraćaja, tehničkih rješenja i politika koje se primjenjuju.

Podsjećamo, Banjaluka je opredijeljena za unapređenje urbane mobilnosti, a jedan od najznačajnih projekata u koji je Gradska uprava uključena iz ove oblasti jeste upravo projekat “IMPAQ“, čiji se jedan dio odnosi na saobraćajna rješenja koja su ekološki prihvatljiva.

Preuzeto sa: nezavisne.com