Srednjoškolci

Na praktičnoj nastavi kod poslodavaca bilo 3.616 učenika, a zainteresovani su da zaposle 1.080 učenika

​„Povezivanje obrazovanja sa tržištem rada jedan je od strateških ciljeva Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske koje je kontinuirano posvećeno ostvarivanju tog cilja već duži niz godina, a to je utvrđeno i u Strategiji razvoja predškolskog osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja za period od 2022. do 2030. godine.

Nakon što smo stvorili zakonske osnove za izvođenje dualnog sistema obrazovanja te donijeli Pavilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavaca preduzeli smo brojne aktivnosti s ciljem promocije i unapređenja kvaliteta praktične nastave, kako u školama, tako i kod privrednih subjekata.

Takođe, podržali smo osnivanje regionalnih savjeta za obrazovanje i zapošljavanje, s ciljem boljeg povezivanja srednjih škola, privrednih subjekata i lokalnih zajednica i bolje usklađenosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada, a sve u saradnji sa našim stalnim partnerima – Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske, Privrednom komorom Republike Srpske, Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske, odnosno privrednim subjektima.

U saradnji sa partnerima u kratkom periodu ostvarili smo značajan napredak u povećanju broja učenika koji znanja i vještine, za zanimanje koje su odabrali, stiču pohađanjem praktične nastave kod poslodavca.

U školskoj 2021/2022. godini imali uspostavljenu saradnju između 1.063 privredna subjekta i 50 srednjih škola, dok je praktičnu nastavu kod poslodavaca pohađalo 3.616 učenika. Poređenja radi, 2019. godine saradnja je bila uspostavljena između 75 privrednih subjekata i 12 srednjih škola.

Od ovoga broja, 3.616 učenika koji pohađaju praktičnu nastavu kod poslodavca, za njih 1.080, ili 29,86% postoji iskazan interes privrednih subjekata za zapošljavanje nakon završetka njihovog školovanja. Najveći interes za zapošljavanje iskazali su privredni subjekti kod kojih su zastupljene struke Mašinstvo i obrada metala i Ugostiteljstvo i turizam.

U proteklom periodu radili smo i na uspostavljanju sistema plaćene učeničke prakse te su protekle školske godine 342 učenika imala plaćenu praktičnu nastavu kod poslodavca”, rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić.

Dualni sistem obrazovanja predstavlja dio sistema srednjeg stručnog i tehničkog obrazovanja kojim se, kroz teorije i vježbe u školi te učenje kroz rad kod poslodavca, stiču znanja, vještine i kompetencije u skladu sa nastavnim planom i programom i standardima zanimanja.

Zakonom je predviđeno da se praktična nastava može realizovati kod poslodavca najmanje u obimu od 25% od ukupnog obima časova praktične nastave. Izuzetno, u jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji mogućnost izvođenja praktične nastave kod poslodavca praktična nastava se izvodi u kabinetima praktične nastave, školskim radionicama ili drugim objektima opremljenim za nastavu u skladu sa odgovarajućim normativima.

Pravilnikom o načinu obrazovanja učenika kod poslodavca propisan je način obrazovanja učenika kod poslodavca, sadržaj ugovora između škole, poslodavca i učenika, odnosno roditelja učenika i druga pitanja od značaja za obrazovanje učenika kod poslodavca.

Video o dualnom obrazovanju:

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture