Vijesti

Novi program subvencija preduzetnicima: Veći iznosi, besplatna stručna podrška

Novim programom dodjele subvencija predviđeno je 1,2 miliona KM za subvencije za saomozapošljavanje, za povećanje produktivnosti i podršku izvozu, za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, za ugostitelje čiji će rad biti otežan usljed rekonstrukcije dijela Ulice Bana Milosavljevića, te za razvoj receptivnog turizma.

U cilju informisanja javnosti o Programu – Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Preduzetnički centar, te Gradska razvojna agencija sve do kraja maja organizovaće info dane. Raspored održavanja pogledajte OVDJE.

Naime, Program dodjele subvencija poslovnim subjektima u gradu za 2022. godinu je zasnovan na novom konceptu, a koji, između ostalog, podrazumijeva povećanje iznosa subvencija po poslovnom subjektu po svim vrstama subvencija.

Težnja Grada jeste da preduzetnicima i privrednim društvima, koja ostvare pravo na subvenciju, nastave pružati besplatnu stručnu i konsultantsku podršku i nakon dodjele subvencija.

Tako je novim konceptom programa predviđeno besplatno pružanje obuka za izradu poslovnog plana po metodologiji Međunarodne organizacije rada, a uvodi se i besplatan mentoring koji podrazumijeva pružanje stručne podrške poslovnim subjektima u toku prve dvije godine poslovanja, a u cilju rješavanja izazova u poslovanju.

Program predviđa i da su poslovni plan ili projektni prijedlog, u zavisnosti od vrste subvencije – kriterijum za utvrđivanje visine sredstava subvencije koje će se odobriti. Programom je predviđeno i vlastito finansijsko učešće poslovnih subjekata u finansiranju njihovih poslovnih aktivnosti.

-Osnovni cilj Programa je da pravo na subvenciju ostvare poslovni subjekti koji imaju zaista ozbiljnu namjeru da se bave izabranom djelatnošću – zaključili su iz resronog odjeljenja.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka