Dostavite prijedloge programa za „Banjalučku zimu 2021/2022“

Grad Banja Luka poziva sva zainteresovana pravna lica iz zemlje i regiona da dostave prijedloge projekata/programa za manifestaciju „Banjalučka zima 2021/2022“, koja će biti održana u Banjoj Luci u periodu od 1. decembra 2021. do 30. januara 2022. godine.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata/programa za manifestaciju „Banjalučka zima 2021/2022“ raspisan je danas, a prijave se mogu predati do 05. novembra 2021. godine.

Kako je navedno u pozivu, prijedlozi projekata/programa treba da sadrže elemente zabavnog programa za djecu i odrasle u duhu novogodišnjih i božićnih praznika, kao i idejno osmišljeno korišćenje javnih površina grada Banje Luke za turističke i ugostiteljsko-trgovinske sadržaje.

Pravo učešća imaju pravna lica iz Republike Srpske/Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koja su registrovana za obavljanje turističke i ugostiteljsko-trgovinske djelatnosti i/ili organizaciju događaja i promociju:

– marketinške agencije;
– privredni subjekti registrovani za obavljanje turističke i ugostiteljsko-trgovinske djelatnosti i/ili organizaciju događaja i
– udruženja građana.

Za organizovanje programa manifestacije „Banjalučka zima 2021/2022“ Grad Banja Luka bi pravnim licima, ustupio javnu površinu (po prijedlogu u cijelosti ili parcijalno) bez naknade na sljedećim lokacijama i sa sljedećim okvirnim sadržajima:

– Trg Krajine (prostor uz hotel „Palas“ i Ulicu kralja Petra I Karađorđevića) – namijenjen primarno za postavku klizališta i pratećih sadržaja;
– Trg Krajine (prostor između RK „Boska“ i Gradske tržnice) – namijenjen primarno za postavku zabavnog parka, i
– Park „Petar Kočić“ (popločane površine u parku) – primarno namijenjeno za postavku ugostiteljskih i zabavnih sadržaja (kućice i prateći sadržaji za zabavu, konzumaciju i promociju).

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata/programa za manifestaciju „Banjalučka zima 2021/2022“ ili putem pošte – preporučeno, na adresu: Gradska uprava Grada Banja Luka, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka.

Poziv preuzmite OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka