Forum za ravnopravnost generacija u Parizu 2021: hCa BL potpisnica rezime-a politika

Helsinški parlament građana je dio koalicije od 145 organizacija za ženska prava koje su potpisale i podržale rezime politika sa osam preporuka za poboljšanje finansiranja za feminističke pokrete za koji se zagovara u Parizu, u sklopu Foruma za ravnopravnost generacija (FRG).

Forum uzima u obzir različite akcijske koalicije koje traže „opipljive rezultate“ u „financiranju“ i „rodnim podacima i odgovornost ključnih aktera“, uključujući koalicije koje djeluju posebno u oblastima koje se tiču „Ekonomske pravde i prava“ te „Feminističkih pokreta i liderstva“.

Obaveza akcijske koalicije koja trenutno okuplja 145 organizacija za ženska prava bila je da predlože ciljani skup konkretnih, ambicioznih i neposrednih akcija za razdoblje od 2020. do 2025. godine, kako bi ostvarila opipljiv uticaj na rodnu ravnopravnost i ljudska prava djevojčica i žena. S tim u vezi, članice Foruma bi osigurale finansijsku podršku za predložene mjere, kako bi se prije svega riješili sistemski nedostaci u resursima koji su do sada kočili značajniji uticaj.

Preuzeto sa: HCA BL