Aplikacija za građane: Jednim klikom prijavite komunalne probleme

Ukoliko uoče oštećenja na saobraćajnicama, pješačkim površinama, saobraćajnoj signalizaciji, semaforima, komunalnoj opremi ili kvarove na javnoj rasvjeti, sugrađani ih mogu prijaviti nadležnim gradskim službama putem „Građanske patrole“.

Upravo ova mobilna aplikacija omogućava da građani jednostavno putem svojih mobilnih telefona na licu mjesta, bilo gdje u gradu i bilo kada, fotografišu problem ili nepravilnost na koju naiđu i o tome, putem aplikacije, obavijeste gradske službe koje će dalje preduzimati potrebne korake.

Putem ove aplikacije od početka ove godine primljeno je ukupno 1.213 prijava. Najveći broj prijava odnosio se na: nepropisno parkiranje, nepropisno odlaganje otpada, kvarove na javnoj rasvjeti, oštećenja na putevima i na komunalnoj opremi.

Aplikacija je dostupna putem postojećih platformi Play store i App store, potpuno besplatno.

Svi zainteresovani sugrađani povratnu informaciju za probleme koje su prijavili, mogu dobiti putem Odsjeka za saradnju sa građanima-Kancelarije za građane, na telefon broj: 051/ 244-471 ili e-mail: gradjani@banjaluka.rs.ba

Preuzeto sa: Grad Banja Luka