Vijesti

Sastanak sa predstavnicima omladinskih organizacija u vezi sa izradom Omladinske politike

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je započelo proces izrade Omladinske politike Republike Srpske za period 2021 – 2025.godina i u tu svrhu će, kao i prilikom izrade prethodnog dokumenta, biti sprovedeno istraživanje o stavovima mladih u Republici Srpskoj.

Pomoćnica ministra za omladinu, Branka Malešević, potvrdila je da će istraživanje biti obavljeno u saradnji sa Mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske, Omladinskim savjetom Republike Srpske i Volonterskim servisom Republike Srpske, uz podršku donatora.

„Planirano je anketiranje oko 2000 mladih u preko 25 jedinica lokalne samouprave ali će biti obuhvaćene sve regije u Republici Srpskoj“ – rekla je Maleševićeva.

Ona je objasnila da će upitnik biti urađen u skladu sa upitnikom koji je bio korištem pri izradi prethodnog dokumenta, a u koji su bila uvrštena najvažnija pitanja od značaja za mlade ljude, kako bi se moglo uporediti trenutno u odnosu na prethodno stanje iz 2015.godine. U upitnik će biti uključena i pitanja u vezi sa pandemijom korona virusa i posljedicama koje je ostavila.

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta