Ostalo

Nagrade za najbolje diplomske radove

Društvo za upravljanje PREF-om nagradilo je tri najbolja diplomska rada iz oblasti finansijskih tržišta, poslovnih finansija i finansijskog upravljanja.

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske je, a u skladu sa uslovima konkursa iz novembra, nagradilo tri najbolja diplomska rada iz oblasti finansijskih tržišta, poslovnih finansijai finansijskog upravljanja. Komisiju za ocjenu radova su činili: Miloš Grujić, Saša Stevanović, Boris Srdić, Slavko Ninković, Srđan Raković, Dalibor Tomaš, Gordana Drobnjak, Miodrag Jandrić i Jasna Zrilić. Komisija je imala zadatak da pročita i ocijeni radove, te predloži rang listu najboljih radova, nakon čega će se potpisati ugovori o dodjeli stipendije. Nakon obavljenog zadatka i međusobnih konsultacija Komisija je ocijenila da sljedeća tri diplomska rada zaslužuju nagrade za 2020. godinu:

  1. Jevrosima Vujančević, sa temom „Međuzavisnost kvaliteta korporativnog upravljanja i finansijskog izvještavanja“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci – sa osvojenim prvim mjestom i nagradom od 400 konvertibilnih maraka.
  2. Dejana Perać, sa temom „Komparativni prikaz nekvalitetnih kredita u Bosni i Hercegovini i u regionu“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci – sa osvojenim drugim mjestom i nagradom od 200 konvertibilnih maraka.
  3. Milica Milidragović, sa temom „Problem maksimizacije očekivane koristi investitora na finansijskim tržištu“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci – sa osvojenim trećim mjestom i nagradom od 100 konvertibilnih maraka.

Preuzeto sa: PREF