IzdvajamoStudenti

Javni poziv za razmjenu Univerziteta u Marburgu

U okviru Erasmus+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za razmjenu studenata Univerziteta u Banjoj Luci na Univerzitetu u Marburgu.

Dostupne su četiri stipendije za jednosemestralni studijski boravak u zimskom semestru, u periodu od 1. oktobra 2024. godine do 31. marta 2025. godine.

Na razmjenu se mogu prijaviti svi studenti Univerziteta u Banjoj Luci čiji su studijski programi kompatibilni sa programima ponuđenim od strane Univerziteta u Marburgu.

Iznos stipendije

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275 evra.

Napomena: postoji mogućnost dodatne nadoknade ukoliko studenti koriste sredstva zelenog putovanja u iznosu od 320 evra

Dodatak na osnovni iznos stipendije je moguć za sljedeće kategorije studenata:

 • studenti sa invaliditetom,
 • studenti koji boluju od hroničnih oboljenja,
 • studenti roditelji,
 • studenti čiji roditelji/staratelji nemaju završeno visoko obrazovanje (eng. first time academics),
 • studenti sa prethodnim zaposlenjem,
 • studenti sa ekonomskim preprekama.

Napomena: viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. Sve dodatne informacije o sredstvima putovanja za koje je na raspolaganju dodatna naknada, te o kriterijumima za dodatak na stipendiju i mjesečnim iznosima dodataka možete pronaći na ovom linku.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci, osim studenata prve godine prvog ciklusa.

Dokumenti:

Za prijavu na konkurs je potrebno dostaviti:

 1. Aplikacijski formular
 2. CV u Europass formatu na engleskom ili njemačkom jeziku
 3. Uvjerenje o statusu redovnog studenta sa prepisom ocjena prevedeno na engleski ili njemački jezik
 4. Prijedlog Ugovora o učenju sa odabranim predmetima u obimu od najmanje 30 ECTS bodova (obratiti se Koordinatoru za akademsku mobilnost studijskog programa)
 5.  Dokaz o poznavanju jezika studija na nivou potrebnom za predmete navedene u ugovoru o učenju
 6. Fotokopija pasoša (stranica sa slikom)
 7. Dokazi o ispunjenosti uslova za dodatak na stipendiju (ukoliko ispunjavate neki od uslova).

Rok za dostavljanje dokumentacije je do utorka, 21. maja 2024. godine do 16 časova.

Prijava:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta mr Milani Damjenić u elektronskoj formi na adresu milana.damjenic@ff.unibl.org. Koordinator će sve prijave dostaviti komisiji, koja će do kraja maja donijeti odluku o nominaciji. Studenti koji uspješno prođu proces nominacije biće kontaktirani nakon 1. juna od strane Univerziteta u Marburgu, kako bi se prijavili putem onlajn sistema za prijavu u prvoj polovini juna.

Linkovi:

List sa informacijama o svim segmentima razmjene
Zvanična internet stranica Univerziteta u Marburgu
Dodatne informacije o Univerzitetu u Marburgu
Promotivni video Univerziteta u Marburgu

Za sva pitanja u vezi sa predmetima i Ugovorom o učenju obratiti se Koordinatoru za akademsku mobilnost svog studijskog programa, a sve dodatne informacije obratiti se na adresu sinisa.lakic@ff.unibl.org.

Postupak odabira:

 1. Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata), kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 3. Nominovani studenti će dobiti link za onlajn prijavu.
 4. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Filozofski fakultet.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci