EdukacijaIzdvajamo

Prijava za trening “Mladi – zaštitnici ljudskih prava!”

Mlada si osoba i želiš se upoznati sa značajem ljudskih prava?

Ako je tvoj odgovor DA i dolaziš iz BanjalukeMostara ili Sarajeva, prijavi se na jednodnevni trening o ljudskim pravima.

Kroz 4 modula, mladi učesnici će steći znanje o ljudskim pravima i vještine njihovog zagovaranja.

Trening će biti zaključen interaktivnim kvizom sa pitanjima o razvoju ideje o ljudskim pravima, te kako postupiti u slučaju narušavanju istih.

Učesnici treninga će imati priliku proširiti znanja vezano za ljudska prava, te steći vještine zagovaranja ljudskih prava shodno Povelji Ujedinjenih nacija i Općoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Projekat ima za cilj unaprjeđenje kapaciteta mladih za promociju ljudskih prava kako bi se osnažila uloga mladih ljudi, prvenstveno srednjoškolaca i studenata, u aktivnoj promociji ljudskih prava.

Banja Luka: Petak (26.04.), prostorije Američkog kutka u Banjaluci

Mostar: Petak (19.04.), prostorije Američkog kutka u Mostaru sa početkom u 9:00 

Sarajevo: Ponedjeljak (22.04.)

Projekat “Mladi – zaštitnici ljudskih prava!” implementira Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Prijaviti se možete ovdje

Preuzeto sa: hocu.ba