IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetima:

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša,
  2. CV u Europass formatu,
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1),
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku,
  5. Motivaciono pismo,
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org
 
Rok za dostavljanje dokumentacije je 25. mart 2024. godine do 9.00 časova.

Studenti se u jednom semestru mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:

  1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA171. 
  2. Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  3.  EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Više informacija o Erazmus+ programu razmjene možete pronaći ovdje.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci