IzdvajamoStudenti

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – UNIADRION mreža

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na italijanskim univerzitetima članicama UNIADRION mreže.

Dostupno je 12 stipendije za studente sa Univerziteta u Banjoj Luci.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, a razmjene se moraju realizovati u zimskom semestru 2024/25 godine. Trajanje razmjene je 5 mjeseci.

Spisak italijanskih univerziteta na kojima se može realizovati razmjena:

 1. Univerzitet dele Marke u Ankoni
 2. Univerzitet u Kamerinu
 3. Univerzitet u Ferari
 4. Univerzitet u Udinama
 5. Univerzitet u Teramu
 6. Univerzitet Karlo Bo u Urbinu
 7. Univerzitet Milano Bikoka
 8. Univerzitet u Mesini
 9. Univerzitet u Trstu
 10. Univerzitet u Maćerati

Iznos stipendije:

 • Mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za troškove života),
 • Putni troškovi u iznosu od 180 ili 275 evra u zavisnosti od institucije,
 • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prepis ocjena na engleskom jeziku
4. Motivaciono pismo
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema
6.  Prijedlog Ugovora o učenju

Za pomoć prilikom izrade ugovora o učenju obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja –  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

LINKOVI:

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 25. marta 2024. godine do 9.00 časova.

Studenti se u jednom semestru mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
 2. Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci