EdukacijaIzdvajamo

Prijavite se za YOCOMO onlajn kurs o profesionalnom razvoju u međunarodnom radu sa mladima

Resursni centar za obuku i saradnju SALTO nudi svim zainteresovanim omladinskim radnicima potpuno besplatan YOCOMO onlajn kurs o profesionalnom razvoju u međunarodnom radu sa mladima od 16.02. do 07.03. na Canvas platformi.

OBLAST: omladinski rad

OPIS: Ovaj onlajn samousmjereni kurs namijenjen je za omladinske radnike koji su voljni istražiti načine da razviju svoje profesionalne kompetencije za međunarodni rad s mladima.

Tražimo omladinske radnike koji su spremni istražiti načine za profesionalni razvoj u međunarodnom radu s mladima. Kurs je otvoren za svakoga širom svijeta; međutim, mi ćemo se uglavnom odnositi na Evropsku strategiju obuke i srodni model kompetencija za omladinske radnike (zainteresovane za) koji rade na međunarodnom nivou.

Ciljevi kursa su da otkrijte pristup baziran na kompetencijama vašoj praksi kao omladinskog radnika i njegovoj primjeni u međunarodnom radu s mladima, da budete upoznati sa modelom kompetencija ETS-a za omladinske radnike koji rade na međunarodnom nivou i povežite ga sa svojom praksom omladinskog rada , istražite alate za samoprocjenu za razvoj vaših kompetencija, razmišljajte i razvijajte stavove i ponašanja od kojih vaša praksa omladinskog rada može imati koristi kao i da otkrijte nove načine i alate koji će vam pomoći u daljem profesionalnom razvoju.

Sadržaj predmeta podijeljen je u sedam modula. Kako biste osigurali nesmetano iskustvo učenja, preporučujemo da završite kurs počevši od prvog modula i nastavite do posljednjeg.

Za završetak svakog modula potrebno je 1-4 sata sedmično.

Radni jezik kursa je engleski.

Kurs se preporučuje omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, menadžerima omladinskih projekata, kreatorima politika za mlade, mentorima volontiranja, trenerima mladih, svim zainteresovanim za međunarodni rad s mladima.

USLOVI: mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU: 14.02.2024.

Detaljnije na:

YOKOMO Koordinacioni tim

Email: yokomo@salto-youth.net

Telefon: 0049-228-9506-264

Preuzeto sa: mladiinfo.me